OR Funkcija – Excel

OR funkcija je logička funkcija za testiranje više stanja istovremeno. OR vraća TRUE ili FALSE. Na primer, da bi testirao/la A1 za „k“ ili „i“, koristiš = OR (A1 = „k“, A1 = „i“). OR funkcija se može koristiti kao logički test unutar funkcije IF kako bi se izbegli ekstra ugneždeni IF-ovi, a može se kombinovati s funkcijom AND.


Svrha

Testiranje više uslova s OR funkcijom

Povratna vrednost

TRUE ako bilo koji argument vrednuje TRUE; FALSE ako nije.

Sintaksa

= OR(logički1, [logički2], …)

Argumenti

logički1 – Prvi uslov ili logička vrednost za procenu.
logički2 – [neobavezno] Drugi uslov ili logička vrednost za procenu.

Napomene o upotrebi

Koristi funkciju OR za testiranje istovremeno više uslova, ukupno do 255 uslova ali čisto sumnjam da imaš toliko uslova.

Na primer, za testiranje da li je vrednost u A1 ILI vrednost u B1 veća od 75, koristi sledeću formulu:

=OR(A1>75,B1>75)

OR se može koristiti za proširenje funkcionalnosti funkcija poput IF. Koristeći gornji primer, možeš napisati OR kao logički test za IF funkciju poput:

=IF(OR(A1>75,B1>75), „Položio“, „Pao“)

Ova formula će vratiti „Položio“ ako je vrednost u A1 veća od 75 ILI vrednost „Pao“ ako je B1 veća od 75.

Or funkcija u excelu

Napomene

Svaka logička vrednost mora biti TRUE ili FALSE, ili biti nizovi ili reference koji sadrže logičke vrednosti.

Tekstualne vrednosti ili prazne ćelije dostavljene kao argumenti se ignorišu.
OR funkcija će vratiti #VALUE ako se ne nađu logičke vrednosti

Podeli
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on pinterest
Nešto za tebe
Možda te zanima