Napravi.rs informacije o posetiocima ne skuplja direktno. Anonimni podaci se kroz alate za analitiku skupljaju i to o posetama i čitanosti tekstova u svrhu unapređenja celokupnog servisa.

Ukoliko ne želite da ostavite bilo kakav trag na sajtu, pa čak ni u našim agregiranim i anonimnim podacima, isključite javascript opciju svog pretraživača ili odbijte na notifikaciji za kolačiće.